ENETIQA - Zodpovědná energie

e.services s.r.o.

Společnost e.services s.r.o. vznikla dne 10. října 2011 jako středisko sdílených služeb ve skupině MVV. Společnost poskytuje služby vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovnictví.


Obchodní firma: e.services s.r.o.
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín I-Děčín, Oblouková 958/25, PSČ 405 02
IČO: 28748514
DIČ: CZ28748514
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30582

Telefon: +420 412 552 441
E-mail: zc.aq1677677954itene1677677954@ese1677677954
Web: www.ese.enetiqa.cz

Člen skupiny: ENETIQA
Základní kapitál: 200 000,- Kč
Předmětem podnikání společnosti je:
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Struktura společnosti:
Společníci: ENETIQA a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společnost je od 12. prosince 2022 součástí koncernu ENETIQA řízeného společností Cube III Energy S.à r.l., reg. č.: B258410 se sídlem Ave de la Liberté 41 1931, Lucemburk.

V případě, že dojde mezi společností e.services s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Společnost se řídí a postupuje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, jež jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti ENETIQA a.s. www.enetiqa.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html.

V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů můžete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace k uvedenému na emailové adrese:
osobniudaje.ese@enetiqa.cz.

Oznamovací systém protiprávního jednání - WHISTLEBLOWING

© e.services s.r.o. – všechna práva vyhrazena